Cennik


 

Cennik na 2021r - instalacje elektryczne

 

 
MONTAŻ INSTALACJI - WYPUSTY POD OSPRZĘT zł/szt.*

 

1 Oświetlenia górnego wewnętrznego                                                70,00
2 Oświetlenia zewnętrznego na budynku                                            80,00
3 Gniazd 230V                                                                                   70,00
4 Gniazd 400V / wypust pod płytę indukcyjną                                   100,00
5 Zasilaczy 230V                                                                               60,00
6 Gniazd antenowych                                                                        80,00
7 Gniazd telefonicznych                                                                    80,00
8 Gniazd komputerowych skrętka V kat.                                            90,00
9 Domofon, Wideodomofon                                                         od 400,00
10 łączenie puszek                                                                      od  50,00

11 Zasilanie do bramy   do 15 mb                                                     500,00

12 Kucie pod instalację od 10,00 do 25,00 zł/mb                    średnio 20,00zł/mb

 

MONTAŻ INSTALACJI W NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKACH zł/szt.* 

   

1.  Punkt elektryczny z zasilaniem do 10 mb                                    150,00

 

MONTAŻ INSTALACJI - PUNKTY TABLICOWE zł/szt.*

 

1 Podłączenie osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH                      80,00
2 Podłączenie rozdzielni do instalacji WLZ                                       450,00
3 Podpięcia pod ZUG                                                                         50,00

 

MONTAŻ ROZDZIELNI NATYNKOWEJ - OSADZENIE zł/szt.*

 

1 Montaż rozdzielni 12-24 moduły                                                    500,00
2 Montaż rozdzielni 36-48 moduły                                                    750,00
3 Montaż rozdzielni 56-104 moduły                                                 1000,00

 

MONTAŻ OSPRZĘTU - GNIAZDA, WYŁĄCZNIKI, OPRAWY zł/szt.*

 

1 Montaż gniazd 230V                                                                               60,00
2 Montaż gniazd telefonicznych                                                                 60,00
3 Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe                                                   70,00
4 Montaż wyłączników, przełączników                                                        60,00
5 Montaż opraw oświetleniowych                                                         od   80,00
6 Montaż opraw oświetleniowych ogrodowych                                      od  150,00
7 Montaż domofonu, wideodomofonów ( 1 odbiornik wew. )                 od  450,00
8 Podłączenie płyty kuchennej z wpisem do gwarancji                         od  350,00

 

 

 BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ cena ustalana indywidualnie uzależniona od ilości punktów  ( średnio 20,00 zł/netto za 1 punkt)*

 

1 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej                                  
2 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych                                              
3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz.                             
4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz.                           
5 Pomiar rezystancji uziemień ochronnych                                              
6 Pomiar rezystancji uziemień odgromowych                             
7 Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych                            
8 Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i AW / EW

9 Pomiary termowizyjne rozdzielnic, instalacji, maszyn itp.                                  
9 Opracowanie protokołu z pomiarów (za każde rozpoczęte 8 stron)       350,00

 

* - ceny netto zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.
Podane ceny mają charakter poglądowy i są uśrednione. Realne stawki mogą się różnić się w zależności od zakresu.