Cennik


 

Nowy Cennik na 2019r - instalacje elektryczne

 

 
MONTAŻ INSTALACJI - WYPUSTY POD OSPRZĘT zł/szt.*

 

1 Oświetlenia górnego wewnętrznego                                                40,00
2 Oświetlenia zewnętrznego na budynku                                            50,00
3 Gniazd 230V                                                                                   40,00
4 Gniazd 400V / wypust pod płytę indukcyjną                                    80,00
5 Zasilaczy 230V                                                                               40,00
6 Gniazd antenowych                                                                        50,00
7 Gniazd telefonicznych                                                                    50,00
8 Gniazd komputerowych skrętka V kat.                                            60,00
9 Domofon, Wideodomofon                                                         od 220,00
10 łączenie puszek                                                                      od  40,00

11 Zasilanie do bramy   do 15 mb                                                     250,00

 

MONTAŻ INSTALACJI - PUNKTY TABLICOWE zł/szt.*

 

1 Podłączenie osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH                      55,00
2 Podłączenie rozdzielni do instalacji WLZ                                       200,00
3 Podpięcia ZUG                                                                               20,00

 

MONTAŻ ROZDZIELNI NATYNKOWEJ - OSADZENIE zł/szt.*

 

1 Montaż rozdzielni 12-24 moduły                                                    250,00
2 Montaż rozdzielni 36-48 moduły                                                    350,00
3 Montaż rozdzielni 56-104 moduły                                                  450,00

 

MONTAŻ OSPRZĘTU - GNIAZDA, WYŁĄCZNIKI, OPRAWY zł/szt.*

 

1 Montaż gniazd 230V                                                                                 35,00
2 Montaż gniazd telefonicznych                                                                  35,00
3 Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe                                                    40,00
4 Montaż wyłączników, przełączników                                                         30,00
5 Montaż opraw oświetleniowych                                                         od   50,00
6 Montaż opraw oświetleniowych ogrodowych                                      od   90,00
7 Montaż domofonu, wideodomofonów ( 1 odbiornik wew. )                 od  200,00
8 Podłączenie płyty kuchennej z wpisem do gwarancji                         od  200,00

 

 

 BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ cena ustalana indywidualnie uzależniona od ilości punktów  ( średnio 5,50 zł/netto za 1 pomiar)

 

1 Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)                                 
2 Pomiar ciągłości przewodów ochronnych                                              
3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz.                             
4 Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz.                           
5 Pomiar rezystancji uziemień ochronnych                                              
6 Pomiar rezystancji uziemień odgromowych                             
7 Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych                            
8 Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia

9 Pomiary termowizyjne rozdzielnic, instalacji, maszyn itp.                                  
9 Opracowanie protokołu z pomiarów (za każde rozpoczęte 8 stron)       150,00

 

* - ceny netto zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.
Podane ceny mają charakter poglądowy i są uśrednione. Realne stawki mogą się różnić się w zależności od zakresu.